Velkaantumisaste

12.02.2021

Velkaantumisaste, eli velkojen suhde omaan pääomaan, kertoo yrityksen taloudellisesta riskistä tai korkoherkkyydestä. Vaikka velkaantumisasteella ja vakavaraisuudella on paljon yhteistä, tunnusluvut kertovat eri asioista.