Företagssanering

12.02.2021

Företagssanering, eller skuldsanering är ett alternativ till konkurs när en juridisk person riskerar att bli insolvent. Företagssanering bör ara ett bättre alternativ för gäldenärerna än konkurs. En förutsättning för företagssanering är att det skall vara möjlighet att göra verksamheten lönsam med hjälp av saneringen. Tingsrätten bestämmer om inledande företagssanering.