Backup

12.02.2021

Backup eller säkerhetskopiering innebär att du skapar en kopia för att försäkra dig om att ditt data/material inte försvinner eller förstörs. Säkerhetskopiering är en viktig del i hantering av data.