Extern redovisning

12.02.2021

Extern redovisning är den del av redovisningen som sammanslår data enligt ett fast format, med syfte att vara jämförbar och förståelig för företagets externa intressenter (aktieägare, myndigheter m.fl.). De mest kända produkterna av extern redovisning kallas resultaträkning och balansräkning, vilka uppgörs med regelbundna tidsintervaller (vanligen årligen för privata bolag). Skillnaden till intern redovisning är att extern redovisning styrs av lagar.