Ulkoinen laskentatoimi

12.02.2021

Ulkoinen laskentatoimi tai yleinen laskentatoimi kerää tietoa tiettyyn muotoon niin, että siitä tulee vertailukelpoinen ja ymmärrettävä yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille (sijoittajille, viranomaisille ym.). Ulkoisen laskentatoimen tunnetuimpia tuotteita ovat tuloslaskelma ja tase, joita tehdään säännöllisin aikavälein (yksityisille yrityksille usein vuosittain). Ero sisäiseen laskentatoimeen on se, että ulkoinen laskentatoimi on sitoutunut lainsäädäntöön.