ERP-system

12.02.2021

ERP-system från engelskans Enterprise Resource Planning är en process som företag använder för att integrera alla medlemmar i affärsrörelsen i samma informationssystem. För ERP används någon form av mjukvara. ERP ger möjlighet att se affärsverksamheten som helhet då systemet binder ihop alla avdelningar. Informationen kan flöda lättare genom hela affärskedjan och hjälper företag att undvika onödiga kostnader.