Enkel bokföring

12.02.2021

Enkel bokföring innebär att varje affärshändelse bokförs på ett konto. Enskilda näringsidkare (firmor) kan ha enkel bokföring om de uppfyller vissa kriterier. I enkel bokföring är räkenskapsperioden alltid kalenderåret. Läs även om dubbelbokföring under avsnittet “Dubbel bokföring“.