Driftsbidrag

12.02.2021

Driftsbidrag är ett nyckeltal som ger ett mått på hur stor prispress företaget tål och definieras i procent av omsättning. Det räknas ut genom att ta bort fasta kostnader och rörliga kostnader från omsättningen. Driftsbidraget är det som blir kvar att täcka avskrivningar, räntor och skatter.