Current ratio

12.02.2021

Current ratio kertoo yrityksen vaihto-omaisuudesta suhteessa yrityksen lyhytaikaisiin velkoihin. Current ratio alle 1 viittaa ongelmiin lyhytaikaisien velkojen maksamisessa. Yrityksien olisi pyrittävä current ratioon yli 1, jotta rahoituksen saamisen edellytyksen paranevat. Tavoitetaso on kuitenkin alakohtainen.