Tarjoamme asiakkaillemme yrittäjälähtöisiä, kokonaisvaltaisia ja toimivia ratkaisuja etupäässä tuloverotukseen sekä yritysjuridiikkaan liittyvissä toimeksiannoissa.

Palveluissamme yhdistyy ennen kaikkea henkilökohtaisuus, käytännöllisyys, asiakaslähtöisyys sekä ratkaisukeskeisyys. Erityisosaamisalueemme muodostuu laajasta joukosta erilaisia verojuridiikkaan liittyviä palveluita, joilla pyrimme tuomaan asiakkaalle aitoa lisäarvoa. Lisäarvon saavuttamiseksi tarjoamme veroneuvonnan lisäksi laajempaa yhtiöoikeudellista neuvontaa, joka sisältää muun muassa tarpeelliset rekisteröinnit ja suunniteltujen rakenteiden toteuttamisen edellyttämät mukauttamistoimenpiteet.

Asiakaskuntamme ydin edustaa kattavasti erilaisia toimijoita monelta eri talouden sektorilta aina varakkaista yksityishenkilöistä kansainvälisiin pk-yrityksiin. Ammattitaitoomme sisältyy halu ja pyrkimys ymmärtää asiakkaan toimialaa ja erityistarpeita osana neuvonantoa, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun kussakin yksittäisessä toimeksiannossa. Tarkoituksemme ei ole luoda ongelmia, vaan ratkaista ne.

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt ovat verotehokkaita keinoja järjestellä uudestaan yksittäisen yrityksen tai konsernin rakennetta tai toimintaa. Yritysjärjestelyiden avulla liiketoimintaa on mahdollista esimerkiksi supistaa tarpeettomilta osin tai vastaavasti laajentaa hallitulla tavalla. Käytännössä yritysjärjestelyt ovatkin yritysrakenteen muokkaamiseen tarkoitettuja työkaluja. Niihin liittyy säännönmukaisesti verotuksellinen tehokkuus, sillä oikein toteutettuina yritysjärjestelyihin ei liity omaisuuden realisointiin normaalisti liittyviä veroseuraamuksia.

Lue lisää

 

Sukupolvenvaihdokset

Yritysten sukupolvenvaihdokset voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja eri tahojen etuja painottaen. Useimmiten sukupolvenvaihdokset kuitenkin pyritään toteuttamaan yritystoiminnan jatkajan kannalta mahdollisimman edullisesti, jotta yrityksen toiminnan jatkuvuus voidaan taata. Tällöin pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään perintö- ja lahjaverolain ns. sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä yritystoiminnan jatkajalle aiheutuvien verorasituksen kohtuullistamiseksi.

 
Lue lisää

 

Strukturointi & optimointi

Usein liiketoiminta ja eri varallisuuserien hallinnointi sekä omistukset on järjestetty tavalla, joka on alun perin tuntunut vaivattomalta sekä helpolta. Tilanteet kuitenkin muuttuvat nopeasti ja joskus ennestään käytetyt rakenteet muuttuvat epätarkoituksenmukaisiksi, vaikka niiden suunnitteluun on voitu kiinnittää aikanaan huomattavastikin huomioita. Liiketoiminnassa ja henkilökohtaisessa taloudenpidossa on säännöllisesti tarpeen varmistaa, että käytetyt rakenteet ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia niin nykyhetkellä kuin vastaisuudessakin.

Lue lisää

 

Veroprosessit

Vaikka korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemat ratkaisut ovat veroprosessien eräänlainen huipentuma, ne kuvastavat ainoastaan murto-osaa kaikista veroprosesseista. Veroprosesseihin voidaan katsoa kuuluvan Verohallinnon verotusta koskevat päätökset sekä muutoksenhaku verotuksen oikeusturvalautakunnasta aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, joko hallinto-oikeuden päätöksestä valittamalla tai ennakkopäätösvalituksella hallinto-oikeusvaiheen ohittaen.

 
 
 
 
 
Lue lisää

 

Kansainväliset tilanteet

On selvää, että yritysten nykyinen toimintaympäristö on jatkuvasti entistä kansainvälisempi. Kansainvälistä toimintaa voidaan harjoittaa monella eri tapaa ja täysin kotimainenkin yritys kohtaa usein elinkaarensa aikana kansainvälisiä tilanteita tavalla tai toisella, oli kyse sitten esimerkiksi toimitusketjuista, kansainvälisistä asiakkaista, lähdeverotuksesta tai ulkomaisen kiinteän toimipaikan muodostumisesta ja siihen liittyvän tulon allokoimisesta. Kansainvälisten tilanteiden peruskysymyksiin kuuluukin erityisesti kysymys siitä, millaista toimintamuotoa ulkomailla on kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisinta käyttää.

Lue lisää

 

“Kun yrityksessä on käynnissä muutoksia, toimimme kuuntelijoina, neuvonantajina tai toteuttajina.  Me yksinkertaistamme, muutamme ja parannamme, jotta sinulle jää enemmän aikaa siihen, minkä osaat parhaiten.”
Ville Hautala, Interim CFO / Consultant, Nooga