Event, Nooga, Pressmeddelande

Nooga bland Finlands Bästa Arbetsplatser – fick en andra plats

30.04.2021

28.4 deltog Nooga i Great Place To Work- livesändningen, där Finlands Bästa Arbetsplatser 2021 publicerades. Nooga placerade sig på en andra plats i klassen för småföretag.

Ända sedan Nooga grundades 2016 har företaget jobbat målmedvetet för att skapa en arbetsplats där alla trivs. Ambitionen var att skapa branschens bästa arbetsplats i Finland.

-Nu har vi med vår andra plats nått den milstolpen i och med att vinnaren i vår klass är ett företag inom vårdbranschen. Nu tar vi sikte på att bli branschens bästa arbetsplats i Europa, säger Noogas VD Monika Ahlskog med glimten i ögat.

Processen med certifieringen påbörjades hösten 2019 när Nooga deltog i den utvärderingsprocess som Great Place to Work-certifieringen kräver. Företagsverksamheten utvärderades både från medarbetarnas och ledarnas perspektiv. Ifjol fick Nooga en fin sjunde plats i klassen småföretag. Hösten 2020 förnyades certifikatet.

”Nooga har lyckats utveckla den högklassiga medarbetarupplevelsen med ledarskap som håller hög kvalitet och bygger på förtroende-också under coronapandemin. Nooga har lyckats föredömligt med att stötta, höra och hjälpa sin personal med hänsyn till individens behov under undantagsförhållandena. Nooga är ett lysande exempel på hur affärsverksamheten utvecklas när människorna sätts i fokus och hur det ger resultat”, beskriver Joni Sarpo expert på företagskultur vid Great Place to Work.

-Det är extra roligt att få vara med bland de bästa företagen i år i och med att vi har ett speciellt år bakom oss med pandemin som gjort att vi bland annat jobbat på distans, berättar Monika Ahlskog.

Anställda på Nooga deltar i Great Place to Work-livesändningen och firar samtidigt vappen.

Trivseln på arbetsplatsen är av största vikt i och med att vi spenderar många timmar på arbetsplatsen varje dag. Vi är ett tjänsteföretag och vill ge våra kunder bästa möjliga kundservice. Då är det också viktigt att vi värnar om vår egen personal, säger Monika Ahlskog. Vi tror att en nöjd personal betjänar kunderna bra.

På Nooga har vi medvetet satsat på öppen kommunikation och låg hierarki. Allas åsikter ska kunna höras, betonar Monika. Många gånger handlar det om små saker som är viktiga för helheten. Vi har gemensamma virtuella kaffepauser, pausgympa och ”daily huddle”, där medarbetarna i teamen kan berätta vad de jobbar med och om de behöver hjälp med något. Under det gångna året har Nooga Together Team fortsatt jobba med att fixa guldglimtar i vardagen för personalen. Vi har kunnat ordna TYKY-dagar när coronarestriktionerna tillåtit, men också fått tänka nytt och haft virtuell julfest och virtuella kaffepauser med program.

Se resultaten från vår Great Place To Work certifiering 2021 här: https://greatplacetowork.fi/sertifioidut/nooga/

Tilläggsinformation:

VD Monika Ahlskog

tel: 050 4147 120

monika.ahlskog@nooga.fi

Nooga Oy Ab erbjuder ekonomiförvaltnings-, konsulterings- och systemtjänster. Nooga grundades 2016 i Jakobstad och har idag ca 30 anställda och kunder i hela Finland. De fysiska kontoren finns förutom i Jakobstad också i Karleby, Vasa, Nystad och Helsingfors.

Nooga är en strategisk partner, som hjälper företagen att hålla bättre koll på ekonomin genom att digitalisera bokföring och löneräkning samt skapa rapporter som ger mervärde åt företagen. Nooga hjälper även med ekonomirådgivning, budgetering, controllertjänster samt finansiell strategi.