Nooga Consulting

Ett gott slutresultat behöver inte vara tidskrävande, utan uppnås med gott samarbete

17.05.2021

Jag tycker om effektivitet och det syns också i denna slutarbetsprocess. Jag är tacksam för att jag fick göra mitt slutarbete i just samarbete med Nooga i och med att de är lika flexibla och snabba i sitt sätt att handla som jag. Jag var i slutskedet av mina studier i december när jag bekantade mig med Noogas verksamhet och i januari kom jag ännu bättre in i organisationen som en del av young-professional programmet. Jag fick från början mycket stöd för slutförandet av mina studier och exempelvis erbjöds jag ämnen för slutarbetet redan inom några veckor från det första mötet. Jag kunde inte ha önskat en bättre början på slutarbetsprocessen.


Effektivt från början till slut


Jag fick flera intressanta idéer för ämnet på slutarbetet och av dem väckte frågan ”Vad är ekonomistyrning” mest tankar. Jag fick väldigt fria händer att planera arbetets riktning och målsättningar, men dessutom fick jag också mycket uppmuntran och stöd från Nooga. Vid sidan om ekonomistyrning, valde jag att som ytterligare tema lyfta produktifiering, med hjälp av vilken den här typen av experttjänster kunde utvecklas också i framtiden. Processen gick smidigt framåt och direkt när ämnet var klart fick jag en kontaktperson. Vi fick våra tidtabeller att passa bra ihop och hade kontakt nästan varje vecka till en början.


Slutarbetet framskred enligt plan efter problemformulering till utförande av själva undersökningen och analysering av resultat under loppet av två månader. Jag hade satt som mål att bli klar i början på april, vilket satte en lämplig press att agera systematiskt och effektivt. Med en såhär snäv tidtabell kunde uppsatt slutresultat inte ha uppnåtts utan det flexibla deltagandet av Noogas kontaktperson. Samarbetet var smidigt och jag fick alltid hjälp och vägledning när jag behövde. Det bästa med detta projekt var att jag fritt fick verkställa min egen idé från början till slut och enligt min egen tidtabell. Jag är också glad att vi lyckades förena självständigt arbete med kontakten till Nooga på ett så bra sätt.


En betydelsefull helhet


Under processen med slutarbetet var det speciellt fascinerande att följa med hur en preliminär ide´ blev till en betydelsefull helhet. Ledningen av slutarbetet både från läroanstalten och uppdragsgivaren gav ett stort stöd och också perspektiv som erfarenhet ger. När prosessen framskred var det roligt att se att arbetets resultat också skulle vara till verklig nytta i uppdragsgivarens affärsverksamhet. Den inspirerande atmosfären vid Nooga inverkade mycket på uppkomsten av utvecklingsidéer. Redan i undersökningsskedet blev de från Noogas sida intresserade av idéerna och det var en stark motivationsfaktor för att lyfta fram egna idéer.


Förtroendet för det egna arbetet växte för varje samtal och tillslut överträffade bedömningen alla mål och förväntningar. Jag hade eftersträvat ett gott vitsord redan från början, men när slutarbetet fick vitsordet utmärkt var jag på samma gång både mycket överraskad, men också väldigt glad och stolt över min prestation. Slutarbetets vitsord påverkades speciellt av att arbetet var strukturellt en klar helhet och på basen av insamlad information kunde utvecklingsbehov identifieras och även idéer för utvecklandet av dem erbjudas. Efter detta projekt kan man inte annat än konstatera att en bra idé, fint samarbete och flitigt arbete kan ge ett lysande slutresultat.


Du kan bekanta dig med slutarbetet via denna länk: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104064242

Skrivet av: Annasofia Rapala, översatt av Nooga. Den ursprungliga texten kan läsas här: https://www.nooga.fi/hyva-lopputulos-ei-aina-vaadi-paljon-aikaa-vaan-todellista-yhteistyota/