Nooga Consulting

Hyvä lopputulos ei aina vaadi paljon aikaa, vaan todellista yhteistyötä!

17.05.2021

Pidän tehokkaasta toiminnasta ja se näkyi myös tässä opinnäytetyöprosessissa. Olen kiitollinen, että pääsin toteuttamaan opinnäytetyöni yhteistyössä juuri Noogan kanssa, koska heidän tapansa toimia on yhtä joustava ja vauhdikas kuin minun. Olin opinnoissani loppusuoralla joulukuussa, kun tutustuin Noogan toimintaan ja tammikuussa pääsin osana young professionals-ohjelmaa vielä paremmin sisälle organisaatioon. Sain alusta asti paljon tukea opintojeni loppuun saattamiseen ja yhtenä esimerkkinä tästä minulle tarjottiin opinnäytetyön aiheita jo muutaman viikon sisällä ensimmäisestä tapaamisesta. En olisi voinut toivoa parempaa aloitusta opinnäytetyöprosessille.

Tehokkaasti alusta loppuun asti

Sain useamman mielenkiintoisen aiheidean, joista kysymys, mitä on talousohjaus, herätti eniten ajatuksia. Sain hyvin vapaat kädet suunnitella työn suuntaa ja tavoitetta, mutta sen lisäksi sain myös paljon kannustusta ja tukea Noogalta. Päädyin nostamaan talousohjauksen rinnalle toiseksi aiheeksi tuotteistuksen, jonka avulla tämän kaltaista asiantuntijapalvelua voisi kehittää tulevaisuudessakin. Prosessi eteni sujuvasti eteenpäin, sillä heti aiheen vahvistamisen jälkeen oli tiedossa yhteyshenkilö. Saimme hienosti sovitettua aikataulut yhteen ja olimme yhteydessä alkuun lähes viikoittain.

Opinnäytetyö eteni suunnitelmallisesti tutkimusongelman asettelusta tutkimuksen suorittamiseen ja tulosten tulkintaan kahden kuukauden aikana. Olin asettanut tavoitteen valmistua huhtikuun alussa, mikä loi sopivaa painetta toimia järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Näin tiiviillä aikataululla ei olisi saavutettu tavoiteltua lopputulosta ilman Noogan yhteyshenkilöltä saatua joustavaa osallistumista. Yhteistyö oli sujuvaa ja sain aina apua sekä ohjausta, kun tarvitsin. Parasta tässä projektissa oli, että sain toteuttaa oman ideani alusta loppuun vapaasti ja omalla aikataulullani. Olen myös iloinen siitä, kuinka hyvin saimme yhdistettyä itsenäisen työskentelyn ja yhteydenpidon Noogan kanssa. 

Merkityksellinen kokonaisuus

Opinnäytetyöprosessin aikana oli erityisen kiehtovaa seurata, miten alustavasta ideasta muodostui merkityksellinen kokonaisuus. Opinnäytetyön ohjaus niin oppilaitoksen kuin toimeksiantajan puolelta toivat suuren tuen ja myös kokemuksen tuomaa näkemystä työn tekemiseen. Prosessin edetessä oli ilo huomata, että työn tuloksilla tulisi olemaan todellista hyötyä toimeksiantajan liiketoiminnassa. Noogan innostava ilmapiiri vaikutti paljon kehitysideoiden syntymiseen, sillä jo tutkimusvaiheessa ideoista kiinnostuttiin ja se motivoi erittäin vahvasti tuomaan myös omia ideoita esille.

Luottamus omaan työhön kasvoi jokaisen keskustelun myötä ja lopulta työn arviointi ylitti vielä kaikki tavoitteet ja odotukset. Olin tavoitellut hyvää arvosanaa jo alusta lähtien, mutta lopulta, kun opinnäytetyö arvioitiin kiitettäväksi olin samalla hyvin yllättynyt, mutta myös erittäin iloinen ja ylpeä suorituksestani. Työn arvosanaan vaikutti erityisesti se, että työ oli rakenteellisesti selkeä kokonaisuus ja kerätyn tiedon pohjalta pystyttiin paitsi tunnistamaan kehityskohteita, mutta myös tarjoamaan ideoita niiden kehittämiseen. Tämän projektin jälkeen ei voi todeta muuta kuin, että hyvällä idealla, hienolla yhteistyöllä ja ahkeralla työnteolla voidaan saavuttaa upea lopputulos!

Opinnäytetyöhön voi tutustua tämän linkin kautta:

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104064242

Kirjoittaja: Annasofia Rapala