Bokföring, Ekonomiförvaltning, Nooga

Tips och råd till nystartade företag och småföretag

01.06.2023

Noogas grundare är företagare i grunden och företagande ligger oss varmt om hjärtat. Det är en hel del saker att beakta när man själv eller tillsammans med andra bestämmer sig för att bli företagare. Men det behöver inte betyda att det är svårt. Gör rätt från början tenderar vara den lätta vägen i alla fall. I denna guide har vi samlat info som en blivande företagare behöver känna till. Kontakta oss gärna om ni har frågor i stort eller smått eller vill ha hjälp i att lyckas med ert företagande!

Affärsidé och affärsplan

Den som fått en god affärsidé och gjort upp en affärsplan är ofta ivrig att komma igång med sitt företagande. När man är så långt, har man tagit två mycket viktiga steg till att faktiskt bli företagare. Det är nämligen en god affärsidé som möjliggör affärsverksamheten. Det behöver finnas en efterfrågan på marknaden, ett behov.

Frågeställningar till en affärsplan:

  • Vad ska företaget göra?
  • Till vem?
  • På vilket sätt?

Det gäller också att fundera på lönsamheten redan i detta skede. Produkter och tjänster ska säljas, men kan det göras på ett lönsamt sätt? Det lönar sig därför att göra lönsamhetskalkyler och tänka igenom affärsidén och affärsplanen tillsammans med en expert. En bra plan är sedan en bra grund att bygga sitt företagande på och behövs också exempelvis vid ansökan om finansiering.

Våra experter hjälper till att göra upp kalkyler och med frågeställningar som blivande företagare kan ha.

Företagsform

När man kommit så långt att man vet vad företaget ska sälja och till vem, är det dags att fundera på vilken form företagandet skall ha. Det finns flera företagsformer att välja på i Finland. Det är flera faktorer som bör beaktas vid val av företagsform, t.ex. hur många ägare företaget har, vad man har för målsättning med verksamheten, beskattning och vilka risker företagandet har. Som bisyssla passar företagsformen enskild näringsidkare eller det som vi till vardags kallar ”firma”. Om man vill utveckla sin verksamhet är aktiebolag att föredra.

Läs mera om olika företagsformer här!

Våra experter kan stöda dig i valet av företagsform.

Finansiering

Nya företagare eller grundare av ett företag är ofta i behov av extern finansiering. Att gå in med egna pengar eller ta banklån är kanske de första alternativen man kommer att tänka på. Det finns också andra sätt att få finansiering, bl.a. finns det investeringsstöd, nyetableringsstöd och startpeng för blivande företagare. Via Finnvera kan man få lån eller begynnelseborgen. Business Finland erbjuder finansiering för start-up företag och syftet är att hjälpa företag växa och bli internationella. NTM-centralen kan bevilja finansiering för investeringar och utvecklingsprojekt.

Vill du fundera över olika finansieringslösningar eller behöver du hjälp med att göra ansökan?

Ta kontakt!

Ville Hautala
Tel. +358 44 5385 566
E-post ville.hautala@nooga.fi

Val av företagsnamn och verksamhetsområde

Vad är då ett bra namn för ett företag? Det kan vara bra att ha ett företagsnamn som är lätt att komma ihåg. Vidare kan man fundera på att företagsnamnet på något sätt beskriver företaget och dess verksamhet. Kontrollera också att företagets namn är ett ledigt domännamn hos Transport- och kommunikationsverket. Det gäller också att tänka framåt, var vill vi vara om några år? Passar det namn vi tänkt oss också då?

Läs mer om val av företagsnamn och registrering av domän här: anvisningar för utformning av företagsnamn och här: välja företagsnamn.

Behöver du hjälp med registrering av domän och andra saker som berör IT och system?

Ta kontakt!

Thomas Fagerholm
Tel. +358 40 775 0605
E-post thomas.fagerholm@nooga.fi

Registrering av företaget

Etableringsanmälan görs för både företagare (i tal: firma) och aktiebolag till PRH.

I allmänhet skall företaget registreras i förskottsuppbördsregistret och handelsregistret.

I samband med registreringen av företaget behövs också en uppskattning av den årliga omsättningen. Om omsättningen kommer att överskrida 15 000 euro bör företaget även registreras i registret över mervärdesskatteskyldiga. Hur ofta mervärdesskatten sedan skall anmälas (månatligen, kvartalsvis eller årligen) beror på omsättningen.

Om företaget har anställda bör det kanske registreras i arbetsgivarregistret. Om företaget har minst två anställda i tillsvidare anställning eller minst sex korttidsanställda under ett år behöver företaget registreras i arbetsgivarregistret.

Läs mer om hur du gör etableringsanmälan för firma: Etableringsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma)

Läs mer om hur du gör etableringsanmälan för aktiebolag: Etableringsanmälan för aktiebolag

Läs mer om registrering av företaget: Registrering av företaget

Anställda

Behövs anställda? Om det finns arbete, är det på projektbasis eller för ett tillsvidare avtal? Det gäller att tänka över behovet realistiskt. Hur mycket kan försäljningen öka med en anställds insats? Blir det pengar över efter att lön och övriga kostnader betalts?

En riktlinje kan vara att nyanställning kräver en ökad omsättning med ca. 1,5 arbetstagares lön. Förutom själva löneutbetalningen har en arbetsgivare nämligen även andra förpliktelser.

  • Arbetsgivare är skyldig att betala vissa lagstadgade försäkringsavgifter: sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, ArPL-försäkring (pensionsförsäkring), olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring.
  • Arbetsgivaren står också för kostnaden för förebyggande företagshälsovård som är vanligast för småföretagare även om även ytterligare tjänster kan erbjudas.
  • En eller flera anställda gör att det kanske behövs mera arbetsredskap eller andra införskaffningar?
  • Kostnader som uppkommer på grund av arbetstagarens eventuella frånvaro bör också beaktas.

Kom ihåg arbetsgivarregistret! Om du har minst två anställda i tillsvidare anställning eller minst sex korttidsanställda under ett år.

  • Vi rekommenderar att avtal görs skriftligt!

Tillstånd och anmälningar

För det mesta är det bara att börja på med sitt företagande, men det krävs tillstånd för företagande inom vissa branscher. Inom vissa branscher behöver anmälan göras innan man startar företagsverksamhet.

Läs mer om tillstånd och skyldigheter för företag: Tillstånd och skyldigheter

Läs mer om yrkeskvalifikationer: Yrkeskvalifikationer

Försäkringar

Med hjälp av försäkringar kan man minska på riskerna med företagandet. Vilka försäkringar som behövs beror på företagets verksamhet. Det kan behövas t.ex. ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring och arbetsgivare behöver ha vissa lagstadgade försäkringar. Som företagare bör du ha FÖPL-försäkring, dvs. pensionsförsäkring för företagare

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att diskutera om nödvändiga försäkringar.

Bokföring

”Vem bokför?” Är frågan varje blivande företagare behöver ställa sig. Det är nämligen obligatoriskt att ha bokföring för all typ av företagsverksamhet.

  • Kan du bokföra själv? Behövs en bokförare?

Bokföring för en mindre verksamhet kanske går att sköta själv, men är avsikten att växa kan det löna sig att anlita en bokförare. Att själv koncentrera sig på sin kärnverksamhet och överlåta bokföringen till experter sparar både tid och energi.

  • Vad vill du ha ut av bokföringen?

Bokföringen framställs ofta som ett nödvändigt ont, men faktum är att digital bokföring i realtid ger värdefull information som grund för beslut i ditt företagande. Du får bättre koll på ekonomin och har bokföringen tillgänglig varsomhelst närsomhelst.

Läs mer om Noogas erbjudande för nystartade företag: Erbjudande till företag grundade 2023: Netvisor Professional-paket gratis för ett år.

Läs mer om Noogas erbjudande för småföretagare: Nooga+Netvisor = Nöjd småföretagare

Läs mer om Noogas ekonomiförvaltningstjänster och ta kontakt för att få en offert: Ekonomihantering.

När all byråkrati är under kontroll är det bara att tuta och köra. Om ni behöver tjänster inom ekonomiförvaltning, rådgivning eller system står vi till tjänst för att hjälpa er växa och lyckas med ert företagande.

Lycka till!

Blev du intresserad av våra tjänster?

Ta kontakt!

Monika Ahlskog
Tel. +358 50 4147 120
E-post monika.ahlskog@nooga.fi