Webservice

12.02.2021

Webservice är en typ av gränssnitt på en server som kommunicerar, skickar data och samarbetar dynamiskt med andra webbtjänster.