Rullande prognos

12.02.2021

Rullande prognos har blivit ett mera flexibelt och modernt komplement eller i vissa fall substitut till budgetar för fasta tidsperioder. En rullande prognos förutspår företagets utveckling för en tidsperiod (t. ex. kvartal) i taget, baserat på historiska data.