Periodisering

12.02.2021

Periodisering innebär att inkomster och utgifter bokförs under den period som de intjänats eller förbrukats. Om företaget exempelvis levererar en vara i mars, hör försäljningen till mars även om kunden betalar i april.