Makro

12.02.2021

Makro är en serie instruktioner, vilka definieras så att ett program, t. ex. Word, Excel, PowerPoint eller Access, utför vissa operationer. Eftersom det är program kan de drabbas av virus. Virus som använder makron för att infektera kallas makrovirus.