Kassalikviditet

12.02.2021

Kassalikviditet (sk. Quick Ratio eller Acid Test) är en av de vanligaste mätarna för företagets betalningsförmåga på kort sikt. Det är viktigt att kassalikviditeten ligger på över 100%, dvs. att företagets kortfristiga skulder vid behov kan betalas omedelbart.