Integritetspolicy

12.02.2021

Integritetspolicy är en typ av regelverk som berättar om vilka regler och riktlinjer företag eller organisationer gör för att garantera säkerhet gällande information om kunder, anställda eller andra berörda. Sedan 2018 finns regler för hantering av känsliga uppgifter i GDPR, en gemensam dataskyddslag för EU.