Förskottsskatt

12.02.2021

Förskottsskatt är en uppskattning av inkomstskatten och förskottsskatten betalas till Skatteförvaltningen i förskott. Skatteförvaltningen baserar förskottsskattens belopp på företagets uppskattning om det beskattningsbara resultatet.