Ekonomichef

12.02.2021

Ekonomichef (sk. CFO) är den person i organisationen som har ansvar över ekonomiavdelningen och den finansiella översynen. Beroende på företagets storlek kan arbetsuppgifter innefatta bl.a. finansiell planering, rapportering och investeringskalkyler. Små- och medelstora företag där den verkställande direktören sköter även dylika ärenden, har nytta av en deltids-ekonomichef (Interim CFO) som skapar tydligare ansvarsfördelning i organisationen och fungerar som en högra hand till vd:n.