Budget

12.02.2021

Budget är en prognos över planerade ekonomiska händelser, dvs. intäkter och kostnader, uppstår under en viss tidsperiod. Budgetar är ett verktyg för att styra ett företags ekonomi. De kan göras för olika delar av verksamheten både på en omsättningsnivå, men även en mer vardaglig nivå (Hur många/mycket). Traditionellt uppgörs budgetar för ett år i taget och följs upp regelbundet.