Bruttopris

12.02.2021

Bruttopris är priset utan avdrag för rabatter. Mervärdesskatten (momsen) ingår i bruttopriset.