Bruttopris

12.02.2021

Ordet brutto används för att beskriva något innan avdrag eller justeringar har gjorts. Brutto betyder helt enkelt “totalt” eller “utan justeringar”. Ett enkelt exempel är bruttoinkomst, alltså den totala inkomsten innan skatter och avdrag har tagits bort. Motsatsen till brutto är netto, som syftar på ett värde eller en summa efter avdrag.

Bruttopris är priset utan avdrag för rabatter. Mervärdesskatten (momsen) ingår i bruttopriset.