Brandvägg

12.02.2021

Brandvägg är en programvaru- eller hårdvarubaserad kontrollmekanism för nätverkstrafik. Brandväggar kopplas vanligen mellan två nätverk, där ett ofta är Internet. Nätverkstrafiken tillåts/blockeras på basen av regler.