Omstrukturering

Omstrukturering av ett företag kan behövas av olika orsaker. Oftast blir det aktuellt i samband med ett ägarbyte. Det kan till exempel handla om generationsväxling i företaget, om fusionering av verksamheter eller om delning av bolag i samband med en företagsaffär eller en verksamhetsöverlåtelse.

Vi erbjuder konsulteringstjänster i samband med följande typer av omstruktureringar och företagsarrangemang:

  •  fusion (sammanslagning av affärsverksamheter)
  • delning (delning av affärsverksamheter)
  • överlåtelse av affärsverksamhet
  • aktiebyte (sker då två aktiebolag går samman)
  • due diligence (företagsbesiktning inför ett köp)

Ta gärna kontakt, och boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera era behov.