Genom att anlita en ekonomichef (CFO) eller business controller på deltid får du tillgång till ekonomisk expertis på ett flexibelt och förmånligt sätt. Med hjälp av ekonomiproffset kan du skapa regelbundna rutiner för uppföljning och utförande av ekonomirelaterade uppgifter.

Arbetsuppgifterna formas enligt kundföretagets behov, men utgående från vår erfarenhet kan vi rekommendera följande uppgifter:

Huvudsakliga uppgifter för en ekonomichef (CFO) eller business controller på deltid:

  • ekonomiska rapporter och analyser
  • budgetering och prognostisering
  • kassaplanering och -uppföljning
  • kostnadskalkyler och underlag för prissättning
  • investerings- och finansieringskalkyler
  • sammanställande av data från marknaden (kundens bransch)
  • stöd för ledningen och diskussionspartner

Ta gärna kontakt, och boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera era behov.

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter? Bekanta dig med våra principer för dataskydd.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.