Pris

125,00 euro, moms 0%

Tidpunkt och plats

4.11.2020 kl. 9:00-12:00, Jakobstad

Skolningen hålls vid Nooga Oy Ab:s utrymme om antalet deltagare är 7 eller mindre. Vid flera än 7 deltagare, meddelas skolningsplatsen genast efter anmälningstiden har gått ut.

Målsättning

Deltagaren får beredskap att kunna hantera risker och hot gällande IT samt färdigheter att kunna genomföra förebyggande åtgärder.

Till vem

Kursen lämpar sig för företagare och ansvariga för IT-säkerhet och för dem som vill lära sig mera om IT säkerhet.

Innehåll

  • Identifiering av risker
  • Back-up och säkerhetskopiering
  • Hantering av lösenord
  • Dataskydd

Utrustning

Anteckningsredskap ingår i skolningen.
Skolningsmaterial delas ut till alla deltagare.

Annat som ingår

I skolningen ingår även morgonkaffe och semla.

Fakturering

Skolningsavgiften faktureras vid sista anmälningsdatumet. Betalningsvillkor är 7 dagar.