Pris

125,00 euro, moms 0%

Tidpunkt och plats

7.10.2020 kl. 9:00-12:00, Jakobstad

Skolningen hålls vid Nooga Oy Ab:s utrymme om antalet deltagare är 7 eller mindre. Vid flera än 7 deltagare, meddelas skolningsplatsen genast efter anmälningstiden har gått ut.

Målsättning

Deltagaren får färdigheter att göra upp en budget på ett systematiskt och konsekvent sätt. Målsättningen är att göra upp en budget utgående från verksamhetsplanen och ifrågasätta budgetering med princip “enligt förra årets siffror”.

Till vem

Kursen lämpar sig för företagare, dem som jobbar med ekonomi och för dem som vill lära sig mera om intern redovisning och budgeteringsteknik.

Innehåll

  • Budgeteringens syfte
  • Budgetens förhållande och koppling till verksamhetsplan och målsättningar
  • Val av noggrannhetsnivå
  • Deltagare i budgeteringsprocessen
  • Nödvändig underlag för budgeteringen
  • Kvantifiering
  • Budgetering av försäljning och olika kostnadsposter
  • Budgetering av balansräkning
  • Visuell presentation

Utrustning

Anteckningsredskap ingår i skolningen. Skolningsmaterial delas ut till alla deltagare.

Annat som ingår

I skolningen ingår även morgonkaffe och semla.

Fakturering

Skolningsavgiften faktureras vid sista anmälningsdatumet. Betalningsvillkor är 7 dagar.