JULKAFFE ONSDAGEN 12.12 KL. 14-16 PÅ NOOGA, ALHOLMSGATAN 4 I JAKOBSTAD

Thomas Fagerholm är på plats och presenterar Nooga Systems. Emilia Sundvik och Anna Ojala
informerar om inkomstskatteregistret som träder i kraft 1.1.2019.

  • 14:30 Inkomstskatteregistret
  • 15:00 Nooga Systems

Välkomna!

Vi på Nooga önskar er

En Fridfull Jul och Ett Framgångsrikt Gott Nytt År 2019