Pris

125,00 euro, moms 0%

Tidpunkt och plats

2.9.2020 kl. 9:00-12:00, Jakobstad

Skolningen hålls vid Nooga Oy Ab:s utrymme om antalet deltagare är 7 eller mindre. Vid flera än 7 deltagare, meddelas skolningsplatsen genast efter anmälningstiden har gått ut.

Målsättning

Deltagaren får färdigheter att använda grundfunktioner och tillämpa excel för olika ändamål. Användarens kunskapsnivå ökas och daglig användning blir effektivare och saker görs på “rätt” sätt. Vi lär oss att skapa visuellt tydliga tabeller, olika formatteringar och funktioner.

Till vem

Kursen lämpar sig för nybörjare och även för dem som vill bli bättre och effektivare på excel.

Innehåll

 • Terminologi, vad är en cell, kolumn, rad, tabell, osv.
 • Användargränssnitt och funktioner
 • Spara, öppna och skriva ut
 • Hur skapar man data
 • Hur rör man sig i excel och hur söker man data
 • Formattering av celler
 • Hantering av större datamängder
 • Enhetlig formattering och tydligt visuell utseende
 • Att räkna med excel
 • Snabbfunktioner
 • Skapa grafer

Utrustning

Ta med en bärbar dator som har Windows och Excel.

Annat som ingår

I skolningen ingår även morgonkaffe och semla.

Fakturering

Skolningsavgiften faktureras vid sista anmälningsdatumet. Betalningsvillkor är 7 dagar.