Missio

12.02.2021

Missio kertoo yrityksen tarkoituksesta, eli siitä, miksi yritys on olemassa. Verrattuna visioon missio on tarkemmin määritelty tehtävä, joka kertoo mitä yrityksen on tehtävä saavuttaakseen tulevaisuuden tavoitetilaa. Missio on oltava selkeä ja ytimekäs, ja sen pitää myös inspiroida organisaatiota tarjoamalla ja korostamalla merkityksellistä työtä. Esimerkiksi maanviljelijä ruokkii maailmaa, kun taas autonvalmistaja mahdollistaa ihmisten ja tuotteiden kuljettamista.