ROE

12.02.2021

ROE eli Return on Equity tarkoittaa oman pääoman tuottoa. Laskusääntö on nettotulos/oma pääoma. Tämä kertoo miten tehokkaasti yhtiö käyttää omistajien pääomaa kehittämiseen. ROE tunnusluku on korkea, mikäli omaa pääomaa on vähän suhteessa nettotulokseen. Jos yrityksellä ei ole suuria velkoja, tämä on hyvä asia. Muussa tapauksessa se voi indikoida korkeaa riskiä.