Kirjanpito, Taloushallinto

Muutoksia alv-sääntöihin, joita sovelletaan tavaroiden ja palveluiden kuluttajamyynnissä EU:ssa

08.07.2021

Mikä muuttuu?

One Stop Shop (OSS) astuu voimaan 1.7.2021, joka tarkoittaa, että nykyinen Mini One Stop Shop laajenee. Jatkossa tavaroita ja palveluita suoraan kuluttajille (B2C) myyvät yritykset EU:ssa voivat hyödyntää järjestelmää ja välttää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen erikseen jokaisessa jäsenmaassa, jossa yrityksellä on myyntiä.

Tällä hetkellä on käytössä maakohtaiset myyntirajat, joiden ylittyessä arvonlisäverovelvolliseksi tulee rekisteröityä ja euroraja vaihtelee eri jäsenmaiden välillä. Jatkossa, 1.7.2021 alkaen, on olemassa vain yksi 10 000 € raja, joka koskee myyntiä kaikkiin jäsenmaihin yhteensä.

One Stop Shop tarkoittaa, että yrityksen ei jatkossa tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi jokaisen kuluttaja-asiakkaan kotimaassa, vaan se voi sen sijaan rekisteröityä arvonlisäveron erityisjärjestelmään. Silloin maakohtainen myynti voidaan ilmoittaa raportilla maakohtaisesti kultakin verokaudelta.

Uudet erityisjärjestelmät

One Stop Shop koostuu kolmesta eri erityisjärjestelmästä: unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä sekä tuontijärjestelmä. Unionin järjestelmää voidaan soveltaa kun yrityksellä, joka myy palveluja tai tuotteita kuluttajille, on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:ssa eikä samassa maassa kuin asiakkaan kotipaikka.

Muuta kuin unionin järjestelmää voidaan soveltaa kun yrityksen kotipaikka tai kiinteä toimipaikka ei ole EU:n arvonlisäveroalueella. Muu kuin unionin järjestelmä kattaa palveluiden myynnin kuluttajille EU:ssa.

Tuontijärjestelmää voidaan soveltaa, jos yrityksellä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n arvonlisäveroalueella ja se harjoittaa maahantuontia EU:n ulkopuolelta ja myy kuluttajille EU:ssa. Lähetyksen arvo saa silloin olla korkeintaan 150 €. Jos yritys, jolla ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:ssa haluaa hyödyntää tätä erityisjärjestelmää, sen täytyy nimetä välittäjä, joka täyttää vaatimukset kotipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta.

Alv-ilmoitukset ja maksu One Stop Shopin mukaisesti

Unionin järjestelmän mukainen verokausi on neljännesvuosi ja tuonti- sekä muun kuin unionin järjestelmän verokausi on kuukausi. Ilmoitus on annettava viimeistään verokautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Veron eräpäivä on sama ja se tulee maksaa viimeistään verokautta seuraavaan kuukauden loppuun mennessä.

Sekä erityisjärjestelmään rekisteröitymisen että ilmoittamisen voi hoitaa OmaVerossa.

Huomioitavaa

  • Arvonlisäveroprosentti vaihtelee eri EU-maissa. Jos 10 000 € myyntiraja kuluttajille muissa EU-maissa vuoden aikana ylittyy, tulee myynnissä käyttää kyseisen maan arvonlisäveroprosenttia. Tämä edellyttää, että yrityksellä on järjestelmä, joka pystyy käsittelemään oikeaa alv-kantaa riippuen siitä, mihin maahan yritys myy. Se edellyttää myös myynnin alv-kantakohtaista ja maakohtaista seurantaa sekä verokauden ilmoitusta varten että kirjanpitoa varten.
  • Arvonlisäverokannan vaihtelu eri EU-maissa tulee huomioida hinnoittelussa. Sama bruttohinta eri maissa antaa eri nettohinnan. Maakohtaista hinnoittelua tulee harkita.
  • Jos yritys laiminlyö velvollisuutta ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero jonkun erityisjärjestelmän mukaan, yritys voidaan erottaa erityisjärjestelmästä. Silloin yrityksen tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi erikseen jokaisessa EU-maassa kussakin maassa tapahtuvan myynnin osalta.

Written by: Tommy Granholm