Kirjanpito, Nooga, Taloushallinto

Yrityksen sukupolvenvaihdos

19.09.2023

Mikä on sukupolvenvaihdos?

Yrityksissä tapahtuva sukupolvenvaihdos tarkoittaa, että joku toinen henkilö ottaa haltuunsa yritystoiminnan, ja tämä henkilö on usein perheenjäsen tai läheisin sukulainen. Yritysten määrä, joissa sukupolvenvaihdos on tulossa, on lisääntynyt viime vuosina.

Ei ole oikeita tai vääriä tapoja toteuttaa tätä, mutta tärkeintä on suunnittelu. Tämä voi olla pitkä prosessi, ja on hyvä aloittaa ajoissa.

Sukupolvenvaihdon toteuttamiseksi on ensin tehtävä yrityksen arvonmääritys. Kun arvioidaan yritystä sukupolvenvaihdon yhteydessä, tavoitteena harvoin on saavuttaa erittäin korkea arvo yritykselle, koska pyritään saavuttamaan kannattava sukupolvenvaihdos kaikille osapuolille.

Yleisimmät vaihtoehdot osakeyhtiön sukupolvenvaihdokselle ovat ostaminen, lahjoittaminen tai lahjoitusluonteinen ostaminen. Jos osakkeet siirtyvät yli 75 prosentin arvostaan, kyseessä on osto. Jos vastike on alle 75 prosenttia, kyseessä on lahjoitusluonteinen ostaminen, ja jos siirto tapahtuu ilman vastiketta, kyseessä on lahja.

Osakkeiden käypä arvo on todennäköinen siirtohinta osakkeille.

Verotus

Lain erityissäännösten mukaan sukupolvenvaihdoksissa voi olla mahdollista saada verohelpotuksia perintö- ja lahjaverotuksessa sekä tuloverotuksessa.

Lahjaverotus lasketaan sen veroluokan perusteella, johon lahjan saaja kuuluu, sekä lahjan verotettavasta määrästä. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat puoliso ja perilliset, ja toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja ulkopuoliset.

Täyden verohelpotuksen saamiseksi lahjaverosta on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Lahjoitettava omaisuus on yritys tai sen osa.
  • Vastaanottaja jatkaa liiketoiminnan harjoittamista.
  • Vastike ylittää 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta.

Mikäli sukupolvenvaihto tapahtuu ostamisen tai lahjoitusluonteisen ostamisen kautta, se yleensä aiheuttaa myyjälle luovutusvoiton. Luovutusvoitto katsotaan pääomatuloksi, mikä on verotettava tulo. Tämä voitto voi kuitenkin olla verovapaa, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Verovelvollisen on luovutettava osakkeita tai osuuksia, joiden omistusosuus yrityksestä on vähintään kymmenen prosenttia.
  • Myyjä on omistanut osakkeet vähintään kymmenen vuotta tai henkilöltä, jonka myyjä on saanut osakkeet vastikkeettomasti.
  • Vastaanottaja on läheinen sukulainen, joka joko ottaa osakkeet vastaan itse tai yhdessä puolisonsa kanssa.

Vastaanottajalle syntyy 1,6 prosentin siirtovero, kun kyseessä on ostaminen listaamattomasta osakeyhtiöstä, eikä tähän veroon voi hakea verohelpotusta.

Hakemus verohelpotuksesta on tehtävä ennen siirtoa, ja on mahdollista hakea ennakkopäätöstä Verohallinnolta.

Kaikki sukupolvenvaihdokset ovat yksilöllisiä ja prosessin aikana voi olla hyödyllistä saada apua asiantuntijoilta, jotka voivat ohjata ja tukea alusta loppuun saakka.

Lue lisää veronohjausohjeista täältä: Verohallinto

Onko sinulla kysymyksiä sukupolvenvaihdokseen liittyen?

Ota yhteyttä!


Written by: Frida Bäckström