Nooga, Nooga, Taloushallinto, Terveys- ja sairaanhoitoala

Muutokset lomien laskemisessa yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveydenhuollon työehtosopimuksissa

13.10.2023

Mitä muuttui?

Aiemmin yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveydenhuollon alan työehtosopimusten mukaisesti lauantait kuluttivat lomia. Yhden viikon loma laskettiin kuudeksi lomapäiväksi. Tämä muuttui uusissa työehtosopimuksissa. 1.4.2022 alkaen lauantait eivät enää kuluta lomapäiviä, ja yhden viikon loma lasketaan viideksi lomapäiväksi.

Kyseessä on laskentamenetelmän muutos. Loma ei tule olemaan pidempi tai lyhyempi, vaan pysyy samanmittaisena kuin aiemmin.

Uusi laskentatapa lomille

Loman pituus säilyy samana, sillä uusi työehtosopimuksen mukainen 5-päivän laskentatapa kerryttää vähemmän lomapäiviä henkilöä kohti verrattuna vanhaan 6-päivän laskentatapaan, jota käytettiin aiemmin.

“Lomapäivät ovat päiviä maanantain ja perjantain välillä.”

Jos työntekijä on esimerkiksi ansainnut 30 lomapäivää 6 päivän laskennalla, hän kerää 25 lomapäivää 5 päivän laskennalla. Molemissa laskentatavoissa tulee edelleen viisi viikkoa lomaa. Näin ollen lomaviikkojen määrä pysyy samana.

Lomapäivien määrä muunnetaan kertomalla lomaoikeus luvulla 0,85. Kollektiivisopimuksessa on taulukoita, joista voit tarkistaa, miten lomapäivät on tarkalleen muunnettu.

  • Esimerkiksi, jos henkilö on kerännyt 30 päivää lomaa vanhan työehtosopimuksen mukaan, se muunnetaan kertomalla se luvulla 0,85.
Lähde: JHT

30 vanhaa lomapäivää x 0,85 = 25 lomapäivää

“Loma ei tule olemaan pidempi tai lyhyempi, vaan se säilyy saman pituisena kuin aiemmin.”

Milloin tämä astui voimaan?

Uusi laskentamenetelmä otettiin käyttöön lomapäiville, jotka kertyivät 1.4.2022 alkaen. Tämä koskee sekä sosiaalipalvelualan että terveydenhuoltoalan työehtosopimuksia. Tämä tarkoittaa, että lomakaudella 2023 pidetyt lomapäivät lasketaan 5 päivän perusteella. Työnantaja saattoi kuitenkin olla siirtynyt käyttämään 5 päivän laskentaa jo aiemmin.

Lomarahaa tai lomakorvausta ei muutoksen vuoksi nosteta tai alenneta.

Mikä on muutoksen tarkoitus?

Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää lomajärjestelmää. Lauantaipäivien laskeminen lomapäiviksi on ajoittain aiheuttanut ongelmia, ja tavoitteena on poistaa lauantain laskeminen mukaan.

Vanhat lomapäivät

Mikäli työntekijällä oli vielä 1.5.2023 käyttämättömiä lomapäiviä ennen 1.4.2022 ansaittuna kuuden päivän laskennan mukaan, nämä lomapäivät on muutettu vastaamaan viiden päivän laskentaa.

Lue lisää yksityisen sociaalipalvelualan työehtosopimuksesta: JHL

Onko sinulla kysymyksiä liittyen tähäh muutokseen?

Ota yhteyttä


Written by: Annika Ålkvist