Experthjälp med e-handelns ekonomi

När du låter experter sköta e-handelsverksamhetens ekonomiförvaltning, kan du själv fokusera på kärnverksamheten. Kolla våra tjänster och begär en gratis kostnadsuppskattning!

Trusted By

Byt till Nooga redan idag

Odlare har en vardag fylld av utmaningar, det mest onödiga bekymret är troligen bokföringen. Den behöver nämligen inte sluka orimligt mycket av odlarnas resurser, på bekostnad av verksamheten.

Modern bokföring, löneräkning, ekonomistyrning, elektronisk arbetstidsuppföljning, utveckling av företagsverksamheten och systemlösningar är tjänster som vi kan skräddarsy för att underlätta er vardag. Alla tjänster är enkla att ta i bruk hos oss.

3 skäl att välja Nooga

1

Mångsidigt utbud av tjänster

Har din nuvarande bokföringsbyrå svårt att matcha dina behov? Hos oss får du mer än bokföringstjänster, vi ger också rådgivning om specialfrågor om odlingsverksamhet.

2

De bästa digitala verktygen

Du har väl slutat ösa papperskvitton över din bokförare? Hos oss får du tillgång till de senaste digitala verktygen, både när det gäller fakturering, bokföring samt arbetstids- och projektuppföljning.

3

Direktnummer till egen rådgivare

Vi svarar när du ringer och slussar dig inte vidare till någon annan. Hos oss får du en egen rådgivare som alltid sköter dina ärenden, och ett direktnummer till denna person.

Nooga – en ekonomipartner för odlingar

Nooga kan erbjuda följande helhetslösningar för odlingsverksamhet:

 • Budget och budgetuppföljning
 • Ansöka om stöd
 • Uppföljning av projekt
 • Ekonomiska läget i realtid
 • Möjlighet till systemintegrationer
 • Elektronisk arbetstidsuppföljning
 • Fakturor kan godkännas och betalas varifrån som helst

Nooga har ett team bestående av experter inom olika delområden som jobbar med olika odlingar. På Nooga kan vi hjälpa till med att svara på frågor gällande odlingsverksamhet.

Digital ekonomiförvaltning sparar tid

Då odlare jobbar i digitala system, går det mindre tid åt till:

 • att redovisa fakturor för olika EU-stöd
 • hämta fram bokföringsmaterial från e-post och annat eftersom all information finns i Netvisor.
 • att manuellt räkna ut arbetstimmar och semesterdagar.
 • onödiga manuella och överlappande mellansteg > mera värdefull tid för själva verksamheten.

F.A.Q

Kan en förening skänka pengar?

Jo, en förening kan donera pengar, om några villkor uppfylls. Kolla villkoren och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Kan en förening betala lön?

Jo, en förening kan betala lön men det finns vissa regler som måste följas. Kolla reglerna och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Måste en förening ha ett konto?

Jo, en förening behöver ha ett eget konto för skötseln av bankärenden. Läs mer om föreningskonton och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Får en förening tjäna pengar?

Jo, en förening får generera vinst men det får inte vara föreningens huvudsakliga syfte. Hur kan en eventuell vinst då användas i föreningen? Kolla svaret och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Kan föreningens ordförande också vara kassör?

Jo, samma person kan vara både ordförande och kassör. Men vad behöver en person med dubbelroll tänka på? Kolla svaret och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Kan en förening fakturera?

Jo, en förening kan skicka fakturor för föreningsverksamhetens kostnader. Läs mer och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Är en förening skattepliktig?

Jo, en förening ska betala skatt – i vissa fall. Läs mer om vad det betyder i praktiken och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Vem godkänner föreningens fakturor?

Föreningens styrelse godkänner föreningens fakturor. Kolla svaren på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Är en förening momspliktig?

Jo, föreningsverksamheten är momspliktig, antingen helt eller delvis. Läs mer om vad det betyder i praktiken och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Vill du ha hjälp med odlingens ekonomihantering?

Fråga efter en gratis kostnadsuppskattning för odlingens bokföringstjänster.

Referens

Växthusodlingens ekonomi sköts digitalt

Ett arbetssätt med mindre papper lockade och paret Harf valde att byta till ett digitalt  bokförings- och löneräkningssystem. Ulf och Susanne Harf på Harfs Handelsträdgård är mycket nöjda med den smidiga digitala ekonomihanteringen och expertisen som kommer på köpet.

Nu har jag faktiskt tid att fokusera på odlingen och jag har konstant nya projekt på gång.


Ulf Harf – Harfs Handelsträdgård Ab

Begär offert för företagets ekonomilösningar

Vi skräddarsyr offerten enligt odlingsverksamhetens behov. För offerten behöver vi vissa uppgifter om företaget. Ange rätt antal nedan.

Palkkojen määrä kuukaudessa
Ostolaskujen määrä kuukaudessa
Myyntilaskujen määrä kuukaudessa
Kuittien määrä kuukaudessa

Tips från experter på odlingsekonomi

Det är en konst att hantera odlingsverksamheters ekonomi. Nooga har experter som kan hjälpa. Läs ekonomiexperten Ann-Sofie Malms tips till odlingar!