Vakavaraisuus

12.02.2021

Vakavaraisuus on tunnusluku, joka kertoo yrityksen pitkäaikaisesta maksuvalmiudesta, eli missä määrin pääoma on omaa ja vierasta pääomaa. Vakavaraisuus lasketaan suhteuttamalla oma pääoma taseen loppusummaan. Vaikka vakavaraisuudella ja velkaantumisasteella on paljon yhteistä, tunnusluvut kertovat eri asioista.