Katetuotto

12.02.2021

Katetuotto on tunnusluku, joka antaa tietoa siitä kuinka paljon tietty tuote tai palvelu kattaa kaikkien tuotteiden yhteiskustannuksia. Tätä käytetään muun muassa silloin kun halutaan arvioida, onko jonkin tietyn tuotteen tai palvelun valmistaminen tai tarjoaminen kannattavaa. Jokaisesta tuotteesta aiheutuu tiettyjä tuloja sekä kuluja ja näiden erotuksesta saadaan katetuotto. Kokonaiskatetuotto on kaikkien yrityksen tuotteiden katetuotto yhteensä.