ROA

12.02.2021

ROA eli Return on Assets tarkoittaa kokonaispääoman tuottoa. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon yritykseen sitoutuneelle pääomalle on tilikaudella kertynyt tuottoa. Se kertoo myös yrityksen kyvystä huolehtia käytössä olevasta kokonaispääomasta vertaamalla tulosta kokonaispääomaan. Tässä käytettävä kaava on (tulos ennen veroja + korkokulut) / kokonaispääoma. Vastaus annetaan prosentteina.