Liitetiedot

12.02.2021

Liitetiedot ovaat osa tilinpäätöstä. Liitetiedoissa annetaan tietoja, jotka täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta, jotta lukija saisi oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja talousdellisesta asemasta. Liitetietojen määrä riippuu toiminnan koosta ja yritysmuodosta. Tietojen antamista koskevat vaatimukset löytyvät kirjanpitoasetuksesta sekä pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista annetusta asetuksesta. (www.taloushallintoliitto.fi)