Nooga, Nooga Consulting, Nooga Consulting

Nooga Kesäkonsulttiprojektit

27.03.2020

Viidettä vuotta putkeen – nyt on vuoden kesäkonsulttiprojektin aika

  1. Kesäkonsulttiohjelman tausta
  2. Kuinka konsulttiprojektit toimivat?
  3. Aikaisempia projekteja

Tausta

Nooga on taloushallintoon, konsultointiin ja IT-järjestelmiin keskittynyt palvelutalo. Me, jotka perustimme Noogan, olemme aikaisemmin työskennelleet yrittäjinä, konsultteina sekä johtajina erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Täten meillä on kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä, tehostamisesta sekä uudelle tasolle viemisestä.

Mielestämme mielenkiintoinen ja haastava kesätyö on paras tapa integroida työelämään korkeakouluista juuri valmistuneita. Sen vuoksi järjestämme nyt viidettä vuotta peräkkäin (aiemmin A-zeta Consultingin alla) tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkan seulan läpikäyneille kesäkonsulteille työskennellä todellisten konsulttiprojektien parissa.

Projektien ajatus on win-win-win tilanne

  • Teille tarjoamme konsulttipalveluja erittäin edulliseen hintaan, samanaikaisesti tuoden yhteen Teidät ja seuraavan sukupolven keihäänkärjen.
  • Kesäkonsultit saavat jännittävässä ympäristössä mahdollisuuden soveltaa osaamistaan mielenkiintoisten projektien ja yritysten kanssa.
  • Me Noogalaiset olemme etuoikeutettuja voiden käyttää rooliamme yhteiskunnassa tarjoten ponnahduslaudan työ- ja bisnesmaailmaan.

Kuinka kesäkonsulttiohjelma toimii?

Kesäkonsultit työskentelevät ajanjaksolla toukokuu-heinäkuu.

Noogan konsultit ovat aktiivisesti mukana projekteissa, varmistaen suoritetun työn laadun.

Riippuen laajuudesta, kesäkonsulttiprojektit ovat yleensä olleet n. 1-3 viikkoa.

Aikaisempia projekteja: markkina-analyysejä, prosessikartoitus + toimintasuunnitelma, organisaatio-analyysejä (yrityskulttuuri, asiakastutkimus, kannattavuuslaskelmia, työkalujen luominen strategista päätöksentekoa varten, tuotemerkkianalyysi.

Aikasempia projekteja

Business Casen laatiminen

Yritys harkitsi uuden myyntimenetelmän käyttöönottoa ja projektin tavoitteeksi muodostui laatia Business Case kannattavuudesta ja logistiikkasäästöistän. Business Case perustui mm. dataan yli 300 asiakkaasta. Lisäksi projektin aikana tuotettiin markkinointimateriaalia, osoittaen asiakkaille uuden myyntimenetelmän mahdollistavan lisämyyntipotentiaalin.

Scenaarioanalyysi strategian kehittämiseksi

Yritys kehitti liiketoimintastrategiaa vientimarkkinoille ja projektin tavoitteena oli tehdä analyysi nykyisestä markkina- ja kilpailutilanteesta. Tämän analyysin perusteella luotiin kolme eri skenaariota, joiden pohjalta yritys voisi kehittää strategiaansa kannattavuuden ja kasvun parantamiseksi. Skenaarioita käytettiin johtoryhmän strategiakokouksen lähtökohtina.

Prosessikartoitus

Teollisuusalan yritys näki potentiaalia tilaustenhallintaprosessin tehostamisessa ja tehtäväksi muodostui prosessin kartoitus mm. haastattelujen ja DILO-analyysien (Day-In-The-Life-Of) avulla. Haastatteluihin ja omiin havaintoihimme perustuen asiakkaalle esiteltiin analyysi nykyisestä prosessista ja miten nykyistä prosessia voisi parantaa.

Yrityskulttuurin kartoittaminen

Yrityskulttuurin kartoitus tehtiin yritykselle, joka ymmärsi yrityskulttuurin kehittämisen tärkeyden. Kokonaiskuvan muodostamista varten haastateltiin suuri joukko henkilökuntaa sekä analysoitiin yrityksen strategiadokumentteja ja aiempia tutkimuksia. Kartoituksen avulla selvitettiin ja esitettiin kehitysmahdollisuuksia, joiden avulla yrityskulttuuria voitaisiin kehittää entistä paremman työpaikan luomiseksi.

Olettehan yhteydessä, jos olet kiinnostunut tai sinulla oli lisäkysymyksiä kesäkonsulttiprojektista!

Yhteystiedot: Joel Anderssén, puh. 0504085490,
joel.anderssen@nooga.fi eller William Pöyhtäri, tel. 0442731455,
william.poyhtari@nooga.fi

Lue lisää kesäkonsulttiprojekteista vuoden 2019 kesäkonsulttien loppuraportista.