Bokföring, Ekonomiförvaltning, Kirjanpito, Nooga, Taloushallinto

Monitoryritys: Kirjanpito valmistusyrityksen tarpeiden mukaan

04.09.2023

Valmistavilla yrityksillä on paljon hallittavaa liiketoiminnassaan. Toimintaan kuuluu kaikkea raaka-aineiden tarpeista ja varastonhallinnasta myyntiin ja laskutukseen. Huolimatta kaikista valmistavan yrityksen prosesseista, liiketoiminnan on oltava selkeää ja prosessien käsittelyn kätevää. Siksi monet tuotantoyritykset valitsevat hoitavansa kirjanpidon niin kutsutussa ERP-järjestelmässä, taloushallinnon ohjelmassa, joka on erityisesti kehitetty valmistaville yrityksille. Me Noogalla haluamme auttaa yrityksiä hoitamaan taloutensa sujuvammin ja siksi teemme yhteistyötä valmistavien yritysten kanssa heidän käyttämässään ERP-järjestelmässä.

Lähde: Monitor ERP

Monitor ERP on esimerkki ERP-järjestelmästä, jota osa asiakkaistamme käyttää, ja Nooga hoitaa tällöin kirjanpidon asiakkaan Monitor-järjestelmässä. ERP-järjestelmät soveltuvat erityisesti valmistaville yrityksille, koska ne on rakennettu erityisesti tukemaan prosesseja ja helpottamaan suunnittelua valmistavassa yrityksessä. ERP tulee sanoista “enterprise resource planning” eli se pyrkii siihen, että taloushallinto on rakennettu moduuleihin vastaamaan valmistavan yrityksen suurimpia osa-alueita. Monitor ERP tarjoaa kuusi moduulia — valmistus, hankinta, myynti, varasto, työaikaraportointi ja kirjanpito. Moduulit antavat yrittäjälle kokonaiskuvan liiketoiminnan prosesseista ja virtauksista, mikä edistää ja helpottaa päätöksentekoa yrityksessä.

  • Vähemmän hallinnollista työtä
  • Tehostunut päätöksenteko
  • Jäljitettävä tuotantoketju
  • Selkeämpi kokonaiskuva ajantasaisilla tiedoilla ja informaatiolla
  • Ajan käytön optimointi
  • Kustannustehokas varastointi ja tehokas materiaalisuunnittelu

ERP-järjestelmän edut ovat moninaiset valmistavalle yritykselle. Automaattiset prosessit vähentävät hallinnollista työtä ja mahdollistavat tuotantoketjun jäljittämisen raaka-aineista loppuasiakkaaseen asti. Selkeä kokonaiskuva virtauksista ja prosesseista tarjoaa tärkeää ja ajantasaista tietoa liiketoiminnasta, mikä hyödyttää päätöksentekoa ja optimoi aikataulutuksen valmistukselle ja toimituksille asiakkaalle. Lisäksi kokonaisvaltainen näkemys liiketoiminnasta tehostaa materiaalisuunnittelua ja varastonhallintaa. Monitor ERP on yhteensopiva monen muiden järjestelmän kanssa, mikä tarkoittaa esimerkiksi, että olemassa oleva palkkajärjestelmä voidaan integroida ERP-järjestelmään, koska palkanlaskenta ei ole mahdollista Monitor-järjestelmässä.

Monitor tarjoaa tehokkaan yhteistyön yritysten ja kirjanpitäjien välillä, koska molemmat osapuolet voivat työskennellä samassa järjestelmässä, mikä helpottaa erityisesti tiedonjakamista. Mahdollisuus syöttää tiliotteita suoraan Monitor-järjestelmään edistää myös tehokkaampaa tiedonjakamista. Nooga avustaa asiakasta kirjanpidossa Monitorissa, kun taas asiakas voi kätevästi esimerkiksi luoda myyntireskontran, muodostaa hintaluetteloita ja hoitaa varastonhallintaa – tässä kohtaa voimme Noogalla auttaa kirjanpidon koostamisessa. Kuten myös reskontran tasapainottamisessa ja arvonlisäveron laskemisessa. Suuri etu on myös se, että kirjanpitäjä voi luoda asiakkaan tarpeiden mukaisia erityisiä kirjanpitoraportteja Monitorissa.

“Monitor on enemmän suuntautunut siihen, mitä valmistava yritys tarvitsee. Yrittäjä voi ohjata koko valmistusprosessin siellä, mikä on äärimmäisen tärkeää valmistavassa yrityksessä.

Malin Grandal, Accounting and Payroll Specialist

Taloushallinnon ja palkanlaskennan asiantuntija Malin Grandal Noogan Närpiön toimistolla on tottunut työskentelemään yhdessä asiakkaiden kanssa Monitor-järjestelmässä. Hän kokee, että asiakkaat arvostavat sitä, että kaikki yrityksen prosessit, mukaan lukien kirjanpito, voidaan hoitaa samassa järjestelmässä. Grandal uskoo, että erityisesti mahdollisuus yrittäjälle ohjata kaikkea Monitorissa materiaalien hankinnasta lopulliseen tuotteeseen on asia, jota asiakkaat arvostavat, koska se on jotain, mitä muut kirjanpitojärjestelmät eivät tarjoa yhtä syvällisesti.

Kun asiakas käyttää Monitor-järjestelmää, hän hoitaa kirjanpitoon liittyvät tehtävät, kuten maksut, laskutus ja muut jatkuvat kirjaukset. Kirjanpitäjänä autamme Noogalla sitten yritystä kirjanpidossa tarkastelemalla jatkuvia kirjauksia, tasapainottamalla reskontraa ja suorittamalla arvonlisäverolaskennan sekä lopulta laatimalla tilinpäätöksen. “Yksinkertaisesti varmistamme, että kaikki on kunnossa, luomme katsauksen kuukaudesta ja päätämme kirjanpidon”, kertoo Grandal. Hän haluaa muistuttaa, että palkanlaskenta ei ole mahdollista Monitorissa, joten palkanlaskenta hoidetaan toisessa ohjelmassa. Työajan aikaleiman mahdollisuus järjestelmässä kuitenkin tarkoittaa, että kirjanpitäjä voi löytää Monitorista tarvittavat tiedot yrityksen palkanlaskennan hoitamiseksi.

Lue lisää Monitor ERP:stä: Monitor ERP

Onko sinulla kysymyksiä liittyen Monitoriin tai muihin ERP-järjestelmiin?

Ota yhteyttä!


Written by:Evelina Bodbacka