Ekonomiförvaltning, Nooga, Taloushallinto, Tarkka Company

Osakassopimus – Oy Tarkka Company Ab

26.04.2024

Osakassopimus on vapaaehtoinen sopimus, jonka osakeyhtiön osakkaat tekevät keskenään sopiakseen osakeyhtiötä ja osakkeiden omistusta koskevista asioista. Osakassopimuksella määritellään yleensä esimerkiksi osakkaan oikeudet ja velvollisuudet yhtiötä kohtaan etenkin niissä tapauksissa, kun kyseessä on osakkeista luopuminen. Osakassopimuksella luodaan siis pelisäännöt omistajien ja yhtiön kesken. Osakkeista luopuminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun joku osakkaista haluaa myydä osakkeensa. On mahdollista, että osakassopimuksessa määritellään työvelvoite omistuksen ehdoksi.

Osakassopimus tehdään yleensä yhtiön kaikkien osakkaiden ja yhtiön välillä. Siinä luetellaan kaikki sopimusosapuolet ja heidän omistustensa määrä. Sopimusosapuolena voi olla luonnollisia henkilöitä tai yhtiöitä. Osakassopimuksessa on tarkoituksenmukaista määritellä myös sopimuksen tarkoitus.

Tyypillisä osakassopimuksessa sovittuja asioita ovat muun muasssa seuraavat:

 • Yhtiön toiminnan rahoittaminen
 • Osakkeiden panttauksen rajoittaminen
 • Osakkaiden oikeus osallistua päätöksentekoon ja hallitustyöskentelyyn
 • Voitonjakoa koskevat käytännöt
 • Mahdollinen työntekovelvoite yhtiössä
 • Yhtiön oikeus keksintöihin ja aineettomiin oikeuksiin
 • Osakkeiden luovuttamistilanteet
 • Kilpailukileto
 • Sopimuksen voimassaoloaika
 • Sopimusrikkomusseuraamukset

Tarkka Company Oy:n osakkaat ovat päättäneet tehdä osakassopimuksen ja sopia mm. seuraavista asioista:

 • Yhtiön toiminta rahoitetaan perustamisvaiheessa osakkaiden henkiölkohtaisilla sijoituksilla. Tulevaisuudessa osakkailla ei ole velvollisuutta antaa yhtiölle lainaa tai oman pääoman sijoituksia. Yhtiön toiminta pyritään ensisijaisesti rahoittamaan tulorahoituksella ja tarvittaessa lainalla rahoituslaitoikselta. Osakas saa pyydettäessä halutessaan myöntää yhtiölle takauksen tai lainan.
 • Osakas ei saa pantata yhtiön osakkeita ilman yhtiön ja muiden osakkaiden suostumusta.
 • Yhtiö voi jakaa osinkoa, kun yhtiön vapaa oma pääoma mahdollistaa sen. Voitonjaosta päätetään yhtiökokouksessa.
 • Jos osakas haluaa myydä osakkeensa, on hänen tarjottava osakkeita ensisijaisesti muille osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa. Mikäli osakkeenomistajat eivät halua käyttää tätä oikeutta, on osakkeita tarjottava toissijaisesti yhtiölle. Mikäli osakkaat tai yhtiö eivät käytä lunastusoikeuttaan, saa osakas myydä osakkeensa ulkopuoliselle.

Osakassopimus tuo selkeyttä Tarkka Company Oy:n osakkeiden omistajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sillä vahvistetaan myös osakkeenomistajien yhteistä tahtoa ja vältetään erimielisyyksiä niiltä osin, kun asioista on sovittu.

Text: Ville Hautala, Interim controller, CFO ja konsultti Noogalla

Ilmainen kustannusarvio

Tiesitkö, että voit vaihtaa tilitoimistoa ja kirjanpitäjää milloin vain? Jos olet miettinyt vaihtamista tai haluat kokeilla toista tilitoimistoa niin voimme antaa sinulle nopeasti ilmaisen kustannusarvion.