Tavoite

12.02.2021

Tavoite kertoo siitä, mitä yritykset haluavat saavuttaa. Tavoitteet ohjaavat miten yrityksen resursseja jaetaan. Tavoitteet voivat olla laadullisia, esim. että yrityksen tulisi saavuttaa tietty asiakastyytyväisyyden taso, tai määrällisiä, esim. että yrityksen tulisi saada tietty osuus markkinasta.