Likviditeetti

12.02.2021

Likviditeetti kuvaa maksuvalmiutta, eli yrityksen kykyä maksaa lyhytaikaiset velat.