Nooga, Nooga Systems

PULSE – Yrityksesi- & taloudellisen operatiivisen terveyden seuraaja

16.08.2021

Aktiivisuustavoitteet, unen laatu, keskiarvot, juoksu, suositus, kalorit, askeleet,harjoituksen yhteenveto, minuutit / km, historia, palaute … Kuulostavatko käsitteet tutuilta? Aktiivisuusmittareiden ja terveyssovellusten käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Aktiivisuusmittareiden (kellot, sormukset, rannekorut) myynti oli vuonna 2020 yli 400 miljoonaa (1).

Pyrimme tekemään asioita jatkuvasti paremmin, olemaan askeleen edelläpäin ja antamaan yrityksille lisäarvoa. Entä jos yrityksillä olisi pääsy omaan aktiivisuusmittariinsa? 12 kuukauden intensiivisen työn jälkeen tuomme markkinoille PULSE-sovelluksen – yrityksesi taloudellisen ja operatiivisen terveyssovelluksen.

Tutustu PULSE sovellukseen tästä: https://home.pulseapp.fi/?lang=fi


PULSE tarjoaa helposti ymmärrettävän reaaliaikaisen katsauksen yrityksesi taloudellisesta hyvinvoinnista, tuottavuudesta ja suorituskyvystä. Se on tarkoitettu yrityksen johdolle, mutta samalla voit halutessasi tarjota kaikille työntekijöillesi mahdollisuuden seurata yrityksesi menestystä.

PULSE tarjoaa hyödyllisiä toimintoja ja mittareita:
• yli 20 erilaista tunnuslukua ja mittaria
• mahdollisuus toimialakohtaisiin vertailutietoihin
• mahdollisuus hälytyksiin, kun jokin parametri alittaa tai ylittää asetetut raja-arvot
• asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt sujuvasti Net Promotor Score:lla
• yrityksen arvonmäärityksen verottajan laskentatavan mukaan
• suurimpien asiakkaiden ja eniten myytyjen tuotteiden seuranta kuukausi- ja vuositasolla

Pulse

Esimerkkejä:
• Arvostus:
Yritykselle määritetään käypä arvo käyttämällä verohallinnon arviointimenetelmää. Yrityksen arvo perustuu: A) substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvoon, mikäli tuottoarvo on substanssiarvoa suurempi tai B) pelkkään substanssiarvoon, mikäli yrityksen substanssiarvo on tuottoarvoa suurempi.

• Jakokelpoiset varat:
Arvo, jonka osakeyhtiö voi siirtää osakkeenomistajilleen osinkojen tai muun arvonsiirron avulla. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että jakokelpoiset varat ovat yhtiön ilmoittamaa vapaata omaa pääomaa

• Asiakas/Henkilöstö NPS:
Henkilöstö-NPS️ (Employee Net Promoter Score), tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti henkilöstö suosittelisi yritystä työpaikkana ystävilleen tai kollegoilleen.

Asiakas-NPS️ (Net Promoter Score), tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaasi suosittelisivat tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen.

Uuden asiakas- tai henkilöstökyselyn lähettäminen käy kätevästi samoille vastaanottajille.

• Lisäarvo:
Tuotettu lisäarvo mittaa tuotteen tai palvelun myyntihinnan ja sen tuottamiseen käytettyjen komponenttien ja raaka-aineiden sisäänostohinnan välisen erotuksen. Jakamalla tämä luku yrityksen liikevaihdolla saadaan vertailukelpoinen tunnusluku.

PULSE toimii kaikilla laitteilla, mukaan lukien puhelimet, tabletit, tietokoneet ja televisiot.

Tutustu PULSE sovellukseen tästä: https://home.pulseapp.fi/?lang=fi

Written by: Mattias Nordling


(1) https://www.statista.com/statistics/437871/wearables-worldwide-shipments/