Ekonomiförvaltning, Nooga, Taloushallinto, Tarkka Company

Kirjanpito– Oy Tarkka Company Ab

11.06.2024

Kun Alma ja Ilmo päättivät perustaa yrityksensä, he tiesivät että yksi tärkeimmistä palapelin palasista menestyksen kannalta olisi oikean kirjanpitokumppanin löytäminen. He istuivat yhdessä alas ja keskustelivat siitä, mitä todella tarvitsivat ja halusivat tilitoimistolta. Ei ollut kyse vain siitä, että he löytäisivät jonkun joka osaisi käsitellä numeroita, vaan myös siitä, että löytyisi kumppani joka ymmärtäisi heidän visionsa ja arvonsa.

Surffailtuaan verkossa ja lähetettyään tarjouspyyntöjä eri tilitoimistoille Alma ja Ilmo olivat iloisia saadessaan räätälöidyn tarjouksen Noogalta. Tarjous perustui arvioihin, jotka he olivat tehneet liiketoiminnastaan ja sen tarpeista.

Alma ja Ilmo ymmärsivät, että Nooga ei ole vain kirjanpitoalan palveluntarjoaja, vaan todellinen kumppani heidän yrityksensä matkalla. Heille oli tärkeää löytää kumppani, joka jakaa heidän intohimonsa ammattimaisuuteen ja innovaatioihin. Nooga vakuutti heidät tarjoamallaan saumattomalla ja tehokkaalla prosessilla.

Yksi Alman ja Ilmon tärkeimmistä tarpeista oli integroida kirjanpito-ohjelmisto omiin järjestelmiinsä. Tämä varmistaisi datan ja tiedon sujuvan ja virheettömän käsittelyn. He tiesivät, että tällainen integrointi säästäisi heiltä aikaa ja vähentäisi virheiden riskiä.

Keskustellessaan asiasta Noogan kanssa Alma ja Ilmo saivat tietää, että jos valmista integraatiota kirjanpito-ohjelmiston ja heidän järjestelmänsä välillä ei ollut, Nooga voisi auttaa luomaan räätälöidyn ratkaisun, joka vastaisi heidän erityistarpeisiinsa. Tämä oli Almalle ja Ilmolle valtava etu. Se antoi heille varmuuden siitä, ettei kirjanpitokumppani hoitaisi vain taloudellisia tapahtumia, vaan olisi myös aktiivinen osa liiketoimintaprosessien optimointia.

Alma ja Ilmo yllättyivät iloisesti saadessaan tietää, että Nooga voisi tarjota heille Netvisors Professional -paketin ilmaiseksi 12 kuukauden ajan. Tarjous on suunnattu nimenomaan vastaperustetuille yrityksille. Netvisors Professional -paketin avulla Alma ja Ilmo voisivat hyödyntää edistyneitä ominaisuuksia ja työkaluja, jotka olivat ratkaisevan tärkeitä kirjanpito-ohjelmiston ja heidän oman järjestelmänsä välisen integraation sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Tämä ei tarkoittanut vain valtavaa kustannussäästöä yritystoiminnan ensimmäisenä vuonna, vaan myös mahdollisuutta päästä prosessien kanssa alkuun oikealla tavalla.

Nooga on Premium Plus Partner

Valitsemalla auktorisoidun kirjanpitotoimiston Alma ja Ilmo saavat myös lisäturvaa yritykselleen. Auktorisoitujen toimistojen osaaminen, järjestelmät ja työskentelytavat tarkastetaan huolellisesti ja ne ovat aina ajan tasalla. Taloushallintoliiton jäsenenä toimisto takaa, että palvelut ovat jatkuvia ja noudattavat hyvää kirjanpitotapaa. Auktorisoidulla toimistolla on lisäksi vastuuvakuutus. Auktorisointi edellyttää, että toiminta noudattaa tiukasti lakia ja että uudet säännöt otetaan huomioon hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Noogan myötä Alma ja Ilmo tiesivät löytäneensä kumppanin, joka työskentelee aktiivisesti heidän pitkän aikavälin menestyksensä ja kasvunsa varmistamiseksi.

Text: Anna Pajunen, Sales & Marketing Coordinator Noogalla

Ilmainen kustannusarvio

Tiesitkö, että voit vaihtaa tilitoimistoa ja kirjanpitäjää milloin vain? Jos olet miettinyt vaihtamista tai haluat kokeilla toista tilitoimistoa niin voimme antaa sinulle nopeasti ilmaisen kustannusarvion.