Kirjanpito, Nooga, Taloushallinto

Hakemus yritysten kehitystukeen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF)

14.08.2023

Jatkuvasti etenevän ilmastoneutraaliuden tavoittelun myötä Euroopan unioni on perustanut innovatiivisen mekanismin tukeakseen niitä alueita, jotka eniten kärsivät tästä siirtymästä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF (Just Transition Fund, englanniksi) on osa kokonaisuutta, jonka kautta Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan ilmastoneutraaliustavoitteensa ennen vuotta 2050.

Tausta

Mekanismi koostuu kolmesta osasta:

 1. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF): Tämä osa keskittyy tarjoamaan taloudellista tukea ja tukemaan paikallistalouksien modernisointia niillä alueilla, jotka ovat eniten vaikuttuneita.
 2. Erityisohjelma InvestEU:n sisällä: Tavoitteena on houkutella yksityisiä sijoituksia tukemaan siirtymää, erityisesti liikenne- ja energiasektoreilla.
 3. Julkisen sektorin lainoitusmahdollisuus: Euroopan investointipankki tarjoaa lainoja ja avustuksia lisäämään investointeja koskettavilla alueilla.

Tavoite

JTF pyrkii monipuolistamaan ja modernisoimaan paikallistalouksia eniten vaikuttavilla alueilla sekä parantamaan osaamista ja sisällyttämään työvoiman tähän muutosprosessiin. Kaksi muuta osaa sisältävät laajempia tavoitteita ja kattavat myös toimintaa, joka liittyy energiamuutokseen.

JTF Suomessa

Suomi on yksi suurimmista turpeen tuottajista ja suurin käyttäjä Euroopassa (Euroopan komissio 2020). Suomen hallitus on sitoutunut vähentämään turpeen energiakäyttöä vähintään puolella vuoteen 2030 mennessä. Rahaston toimenpiteet eivät rajoitu pelkästään turvealueisiin, sillä turpeen vähentyneen käytön kielteiset vaikutukset voivat ulottua maantieteellisesti laajalle alueelle. Suunnitelmia on laadittu Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa.

Näiden siirtymähaasteiden käsittelemiseksi on tunnistettu korkealle priorisoituja investointitarpeita tehokkaan ja puhtaan tuotannon sekä energiankäytön innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Lähde: Valtioneuvosto

Länsi-Suomi ja Pohjanmaa

Projektirahoitusta voidaan hakea Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (FRO) yritysten kehittämiseen Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla. Arviolta 2 500 000 euroa on haettavissa hakuaikana 1.6. – 31.8.2023. Tukihakemus tehdään sähköisen EURA 2021 -palvelun kautta.

Projektirahoituksen tavoitteena on edistää yritysten kehittymistä ja oikeudenmukaista siirtymää liike-elämässä. Tämän aloitteen tarkoituksena on luoda uusia työpaikkoja ja lisätä liiketoimintamahdollisuuksia tukemalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kestävyyteen ja kilpailukykyyn panostavia innovaatioita. Tavoitteena on monipuolistaa taloudellista rakennetta, edistää investointeja ja luoda dynaaminen ympäristö yritystoiminnalle.

Tukihakemuksen edellytykset

Projektirahoituksen hakemiseksi yrityksesi tulee täyttää tietyt kriteerit:

 • Yrityksen tulee toimia tavoitealueella eli Länsi-Suomessa tai Pohjanmaalla.
 • Yrityksen tulee olla luokiteltu pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi EU:n määritelmän mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yrityksessä on vähemmän kuin 250 työntekijää, liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa, ja omistusosuus suurista yrityksistä on enintään 25%.

Kustannukset

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) projektirahoituksen hakuilmoituksen mukaisesti alueilla kuten Länsi-Suomi ja Pohjanmaa on määritelty tarkat kustannusmallit, jotka tukevat yritysten kehittymistä ja edistävät oikeudenmukaista siirtymää.

Kustannusmallit:

 • Kehitysprojektit: Kiinteä kustannus 7%
 • Investointiprojektit: Kiinteä kustannus 1,5%
 • Yhdistetyt projektit: Kehitysprojektit + 7% kiinteä kustannusprosentti ja investointiprojektit + 1,5% kiinteä kustannusprosentti

Hyväksytyt kustannukset:

Kehitysprojektit:

 • Palkkakustannukset
 • Ulkoiset asiantuntijapalvelut
 • Kustannukset osallistumisesta kansainvälisesti edistäviin näyttelyihin tai messuihin
 • Raaka-aine- ja puolivalmistekustannukset, jotka liittyvät tuotekehitykseen
 • Kustannukset ulkomaanmatkoista

Investointiprojektit:

 • Laite- ja irtaimistohankinnat
 • Kustannukset immateriaalisista investoinneista
 • Rakennuskustannukset
 • Maanrakennuskustannukset ja rakennukseen liittyvät palkkakustannukset

Palkkakustannukset:

Palkkakustannukset hyväksytään kirjallisen tehtäväkuvauksen perusteella ja todellisten palkkauskulujen perusteella, lisättynä kiinteällä lisiä koskevalla prosentilla 26,44%. Osa-aikaisesti työskenteleville projektissa kiinteä prosenttiosuus työajasta vahvistetaan yleensä olevan vähintään 20% vuosittaisesta työajasta.

On tärkeää huomata, että nämä hyväksyttävät kustannukset voivat vaihdella riippuen siitä, onko kyseessä kehitysprojekti, investointiprojekti vai yhdistetty projekti. Kustannuksia, joita ei mainita yllä olevassa kuvauksessa ja tekstissä eritelmissä, ei voida pitää hyväksyttävinä kustannuksina tässä erityisessä hakuilmoituksessa. On aina tärkeää tarkastella huolellisesti ja noudattaa tarkasti hakemukseen asetettuja erityisiä ohjeita ja sääntöjä varmistaakseen, että kustannukset täyttävät vaatimukset saadakseen projektirahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Erityiset Tavoitteet ja Painopisteet

Projektirahoitus jaetaan erityisiin tavoitteisiin ja painopisteisiin. Yksi korostetuista painopisteistä on Painopiste 7: Oikeudenmukainen siirtymä. Tämän painopisteen alla on erityinen tavoite, Erityinen tavoite 7.1, joka koskee alueellista siirtymää turpeen käytön vähentämisessä. Jos projektisi tavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa, kiertotaloutta, innovatiivisia ratkaisuja ja kestävää kehitystä, saatat olla oikeutettu hakemaan siihen tukea.

Hakuprosessi ja Pisteiden Arviointi

Projektirahoituksen hakemus on tehtävä sähköisesti EURA 2021 -järjestelmän kautta. Hakemuksen tekemiseksi tarvitset kirjautumistunnukset Suomi.fi-palveluun. Hakemukset arvioidaan sisällöllisten ja erityisten valintakriteerien perusteella. Nämä kriteerit sisältävät muun muassa sen, miten projekti edistää siirtymätavoitteita, miten se vaikuttaa yritysten kehittymiseen ja miten se tukee kestävyyttä ja innovaatioita. Hakemukset pisteytetään, ja tietyt pistekriteerit täyttävät projektit voivat olla oikeutettuja tukemaan.

Lue lisää täältä: Yritysten kehittämisavustushaku Pohjanmaa

Lue lisää JTF:stä täältä:

Faktatietoja Euroopan unionista (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Euroopan komissio (Oikeudenmukaisen siirtymän rahoituslähteet)

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien verkkopalvelu

Valtioneuvosto: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukee alueita uudistamaan elinkeinorakennetta ja vahvistamaan työllisyyttä

Hae lisätukea täältä: Rakennerahastot.fi

Tarvitsetko tukea tukihakemuksissa?

Ota yhteyttä!