Bokföring, Kirjanpito, Nooga, Nooga

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät ja luvut 2024

09.01.2024

Olemme koonneet tähän vuoden 2024 tärkeimmät päivämäärät ja luvut, joita yrittäjien ja yhteisöjen on hyvä tietää. Tiedot on poimittu Vero.fi-sivustolta.

Tärkeät päivämäärät 2024:

Tammikuu

 • 1.1.
  • Verokortti
   • Tammikuussa käytetään vielä vuoden 2023 verokortteja, mutta palkanlaskennassa tuloseuranta aloitetaan alusta.
 • 2.1.
  • Jäännösvero
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa 2023, jäännösveron toinen eräpäivä on 2.1.
 • 5.1.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Marraskuun 2023 rakentamisilmoitusten määräpäivä.  
  • Ennakkoveron tilisiirtolomakkeet
   • Vuoden 2024 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla.
 • 12.1.
  • Työnantajasuoritukset
   • Joulukuun 2023 työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. Marraskuun 2023 arvonlisävero, ja arpajaisvero sekä joulukuun 2023 ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • 22.1.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Joulukuun 2023 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
  • Joulukuun 2023 yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 23.1.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 31.1.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.
  • Yhteisön tuloverotus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.9.2023.
  • Vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä
   • Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista on annettava viimeistään 15.2.2024 ja Vuosi-ilmoitus osakaslainoista viimeistään 24.2.2024.

Maaliskuu

 • 5.3.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Tammikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
 • 7.3.
  • Vuoden 2023 vuosi-ilmoitusten korjaukset
   • Vuoden 2023 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 7.3.2024, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Korjaukset on tehtävä viimeistään 25.4.2024, jotta tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden verotuspäätöksille.
 • 12.3.
  • Työnantajasuoritukset
   • Helmikuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
    Tammikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä helmikuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • 20.3.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 22.3.
  • Helmikuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 25.3.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 31.3.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.

Toukokuu

 • 6.5.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Maaliskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
 • 7.5.
  • Henkilöasiakkaiden esitäytetty veroilmoitus
   • Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 7.5., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 7.5. Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja veroilmoituksestasi. Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
  • Kiinteistövero
   • Henkilöasiakkailla ja kuolinpesillä, avoimilla yhtiöillä, kommandiittiyhtiöillä sekä elinkeinoyhtymillä kiinteistöveroilmoituksen viimeinen jättöpäivä 7.5.
 • 13.5.
  • Työnantajasuoritukset
   • Huhtikuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. Maaliskuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä huhtikuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2024 arvonlisävero sekä ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä): veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  • Työnantajasuoritukset
   • Neljännesvuosittain maksettavien tammi-maaliskuun työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.
 • 14.5.
  • Henkilöasiakkaiden esitäytetty veroilmoitus
   • Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 14.5., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 14.5. Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja veroilmoituksestasi. Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
 • 20.5.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 21.5.
  • Henkilöasiakkaiden esitäytetty veroilmoitus
   • Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 21.5., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 21.5. Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja veroilmoituksestasi. Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
 • 22.5.
  • Huhtikuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 23.5.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 31.5.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen määräpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.1.2024
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.

Heinäkuu

 • 1.7.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen määräpäivä, jos tilikausi on päättynyt 29.2.2024. 
  • Jäännösvero
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt toukokuussa, jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 1.7. Toisen erän eräpäivä on 2.9.
 • 3.7.
  • Henkilöasiakkaan veronpalautus
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt toukokuussa, veronpalautus maksetaan tilille 3.7.
 • 5.7.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Toukokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
 • 8.7.
  • Kiinteistövero
   • Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt toukokuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 8.7. Toisen erän eräpäivä on 6.9.
 • 12.7.
  • Työnantajasuoritukset
   • Kesäkuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
    Toukokuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä kesäkuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • 22.7.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
  • Kesäkuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 23.7.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 31.7.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen määräpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.3.2024.

Syyskuu

 • 2.9.
  • Jäännösvero
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 2.9. Toisen erän eräpäivä on 1.11.
   • Jos asiakkaan verotus on päättynyt toukokuussa, jäännösveron toinen eräpäivä on 2.9.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.4.2024.
 • 3.9.
  • Henkilöasiakkaan veronpalautus
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, veronpalautus maksetaan tilille 3.9.
 • 5.9.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
 • 6.9.
  • Kiinteistövero
   • Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt heinäkuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.9. Toisen erän eräpäivä on 6.11.
 • 12.9.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
    Heinäkuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä elokuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
  • Työnantajasuoritukset
   • Elokuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
 • 20.9.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 23.9.
  • Ennakkoveron eräpäivä
  • Elokuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 30.9.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.5.2024.

Marraskuu

 • 1.11.
  • Jäännösvero
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa, ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 1.11. Toisen erän eräpäivä on 2.1.2025.
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, jäännösveron toisen erän eräpäivä on 1.11.
 • 4.11.
  • Henkilöasiakkaan veronpalautus
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa, veronpalautus maksetaan tilille 4.11.
 • 5.11.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
 • 6.11.
  • Kiinteistövero
   • Jos asiakkaan kiinteistöverotus päättyy syyskuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.11. Toisen erän eräpäivä on 7.1.2025.
 • 12.11.
  • Työnantajasuoritukset
   • Lokakuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
    Syyskuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä lokakuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2024 arvonlisävero sekä ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä): veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  • Työnantajasuoritukset
   • Neljännesvuosittain maksettavien heinä-syyskuun työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.
 • 20.11.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 22.11.
  • Lokakuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 25.11.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 30.11.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.

Helmikuu

 • 1.2.
  • Jäännösvero
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa 2023, jäännösveron toinen eräpäivä on 1.2.
  • Vuoden 2024 verokortit 
   • Vuoden 2024 verokortit tulevat voimaan.
 • 5.2.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Joulukuun 2023 rakentamisilmoitusten määräpäivä. 
 • 12.2.
  • Työnantajasuoritukset
   • Tammikuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. Joulukuun 2023 arvonlisävero ja arpajaisvero sekä tammikuun 2024 ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2023 arvonlisävero sekä ennakonpidätykset ja lähdevero suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä): veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  • Työnantajasuoritukset
   • Neljännesvuosittain maksettavien loka-joulukuun 2023 työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.
 • 15.2.
  • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista
   • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, viimeinen jättöpäivä.
 • 20.2.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 22.2.
  • Tammikuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 23.2.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 26.2.
  • Vuosi-ilmoitus osakaslainoista
   • Vuosi-ilmoitus osakaslainoista, viimeinen jättöpäivä
 • 29.2.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.
  • Vuosimenettelyssä olevien oma-aloitteisten verojen eräpäivä
   • Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat arvonlisäveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron vuodelta 2023.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.10.2023.
  • Maatalouden energiaveron palautushakemukset
   • Maatalouden energiaveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta tehtävä viimeistään 29.2.2024.
  • Maatalousyhtymän veroilmoitus
   • Maatalousyhtymän veroilmoituksen (lomake 2Y) viimeinen palautuspäivä

Huhtikuu

 • 2.4.
  • Henkilöasiakkaiden veroilmoitus
   • Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 2.4., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 2.4. Oma määräpäivä näkyy OmaVerosta ja veroilmoituksesta. Jos tiedot ovat kunnossa, ei tarvitse tehdä mitään.
   • 2.4. on määräpäivänä niillä, jotka palauttavat joko maatalouden veroilmoituksen (2) ja/tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5). Myös puolisot antavat veroilmoituksen samaan aikaan. 
  • Metsätalouden veroilmoitus
   • Metsätalouden veroilmoituksen (2C) palautuspäivä, jos lisäksi on palautettava maatalouden veroilmoitus (2) tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus (5).
  • Elinkeinoyhtymien veroilmoitus
   • Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä.
  • Maatalouden veroilmoitus
   • Maatalouden veroilmoituksen (2) viimeinen palautuspäivä.
  • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoitus
   • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5) palautuspäivä.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.11.2023.
 • 5.4.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Helmikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
 • 12.4.
  • Työnantajasuoritukset
   • Maaliskuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. Helmikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä maaliskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • 22.4.
  • Maaliskuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 23.4.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 30.4.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.
  • Kiinteistövero
   • Yhteisöillä ja rajoitetusti verovelvollisilla kuolinpesillä kiinteistöveroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 30.4.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2023.

Kesäkuu

 • 5.6.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Huhtikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
 • 12.6.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. Huhtikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä toukokuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
  • Työnantajasuoritukset
   • Toukokuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
 • 20.6.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 24.6.
  • Toukokuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 30.6.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.

Elokuu

 • 1.8.
  • Jäännösvero
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 1.8. Toisen erän eräpäivä on 1.10.
 • 5.8.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Kesäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
  • Henkilöasiakkaan veronpalautus
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, veronpalautus maksetaan tilille 5.8.
 • 6.8.
  • Kiinteistövero
   • Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt kesäkuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.8. Toisen erän eräpäivä on 7.10.
 • 12.8.
  • Työnantajasuoritukset
   • Heinäkuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2024 arvonlisävero sekä ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä): veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
    Kesäkuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä heinäkuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
  • Työnantajasuoritukset
   • Neljännesvuosittain maksettavien huhti-kesäkuun työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.
 • 20.8.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 22.8.
  • Heinäkuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 23.8.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 31.8.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.

Lokakuu

 • 1.10.
  • Jäännösvero
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 1.10. Jäännösveron 2. erän eräpäivä on 2.12.
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, jäännösveron toisen erän eräpäivä on 1.10.
 • 3.10.
  • Henkilöasiakkaan veronpalautus
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, veronpalautus maksetaan tilille 3.10.
 • 7.10.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
  • Kiinteistövero
   • Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt elokuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 7.10. Toisen erän eräpäivä on 9.12.
 • 14.10.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. Elokuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä syyskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
  • Työnantajasuoritukset
   • Syyskuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
 • 21.10.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 22.10.
  • Syyskuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 23.10.
  • Ennakkoveron eräpäivä
 • 31.10.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.6.2024.
  • Vuoden 2023 verotus päättyy
   • Viimeiset verotuspäätökset vuodelta 2023 toimitettu asiakkaille

Joulukuu

 • 2.12.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.7.2024.
  • Jäännösvero
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa, ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 2.12. Toisen erän eräpäivä on 3.2.2025.
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, jäännösveron 2. erän eräpäivä on 2.12.
 • 3.12.
  • Henkilöasiakkaan veronpalautus
   • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa, veronpalautus maksetaan tilille 3.12.
 • 5.12.
  • Rakentamisilmoitukset
   • Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
  • Yhteisöjen veronpalautus
   • Yhteisöjen veronpalautus maksetaan tileille (kun tilikausi on päättynyt 31.12.2023 ja verotus päättyy 31.10.2024).
 • 9.12.
  • Kiinteistövero
   • Jos asiakkaan kiinteistöverotus päättyy lokakuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 9.12. Toisen erän eräpäivä on 6.2.2025.
 • 12.12.
  • Työnantajasuoritukset
   • Marraskuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.
  • Oma-aloitteisen veron eräpäivä
   • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. Lokakuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä marraskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • 20.12.
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
   • Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • 23.12.
  • Ennakkoveron eräpäivä
  • Marraskuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
 • 31.12.
  • Yhteenveto muodostuu ja näkyy OmaVerossa seuraavan kuun alussa
   • Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun sinulla on veroja maksamatta tai veropalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.
  • Yhteisön veroilmoitus
   • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.8.2024.

Huom! Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksun saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä.

TÄRKEITÄ LUKUJA 2024:

TyEL-vakuutusmaksut                                       % bruttopalkasta

TyEL-vakuutusmaksu                                            25,12

Tilapäinen työnantaja                                            26,12

Työntekijän osuus 17–52 v                                    7,15

Työntekijän osuus 53–62 v                                    8,65

Työntekijän osuus 63–67 v                                    7,15

YEL-vakuutusmaksut                                    % YEL-tulosta

Yrittäjä 18–52 v                                                  24,10

Yrittäjä 53–62 v                                                  25,60

Yrittäjä 63–67 v                                                24,10

Uusi yrittäjä 18–52 v                                         18,798

Uusi yrittäjä 53–62 v                                         19,968

Uusi yrittäjä 63–67 v                                         18,798

Työttömyysvakuutusmaksut (18–64 v)     % bruttopalkasta

Työnantaja

Palkasta, joka on enintään 2 337 000 euroa/v      0,27

Palkkasummasta, joka ylittää 2 337 000 euroa    1,09

Työntekijä                                                             0,79

Osaomistaja                                                         0,43

Osaomistaja, työnantajan osuus                            0,27

Tapaturmavakuutus                                   % bruttopalkasta

Vaihtelee, keskimäärin                                     0,7

Ryhmähenkivakuutus                                      0,059

Työnantajan sairausvakuutusmaksu            1,16

Matkakustannuskorvaukset

Puolipäiväraha                                                   24 €

Kokopäiväraha                                                   51 €

Ateriakorvaus                                                     12,75 €

Km-korvaus, oma auto                                       0,57 €/km

Valtiovarainministeriön peruskorko               4,25 %                    (1.1-30.6.2024)